logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 28. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Dny otevřených dveří v krajských střediscích Tyfloservisu

Ve dnech 14. 11. a 15. 11. 2018 proběhnou ve střediscích v Praze, Hradci a Olomouci Dny otevřených dveří, kde se budou moci návštěvníci seznámit se službami, které Tyfloservis nabízí a dozvědět se více o potřebách lidí s těžkým zrakovým postižením.

Více o jednotlivých akcích najdete na facebookových stránkách:

Slavnostní otevření krajského střediska v Ostravě

V pondělí 12. 11. 2018 slavnostně otevře krajské středisko Tyfloservisu v Ostravě nové prostory na ulici Prokešovo náměstí 634/5. Akce bude zahájená přestřižením pásky ve 14:00. Poté bude následovat komentovaná prohlídka nových prostor a seznámení se službami Tyfloservisu. Návštěvníci si také budou moci vyzkoušet kompenzační a optické pomůcky a zažít vybrané činnosti v podmínkách simulované nevidomosti.

Den otevřených dveří v Jihlavě

V rámci týdne sociálních služeb proběhne 11. 10. 2018 v krajském středisku Tyfloservisu, o.p.s. v Jihlavě Den otevřených dveří. Ti z Vás, které zajímá, jak se u nás pracuje, chtějí se dozvědět více informací o službách Tyfloservisu, prohlédnout si lupy a pomůcky a seznámit se s našimi pracovníky, jste srdečně vítání. Najít nás můžete na adrese Benešova 1682/46.

Bílá pastelka po roce opět v ulicích

Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.

Spot k letošní sbírce Bílá pastelka.

Temná kavárna v Hradci Králové

Vypít kávu po tmě či zkonzumovat dezert mohou návštěvníci Temné kavárny, kterou otevře Tyfloservis v rámci Open Air Programu festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové. Ve dnech 25. – 27. června mohou návštěvníci ochutnat tento nevšední zážitek. K tomu jim organizátoři každý den nabídnou další zajímavý program zaměřený na poznávání světa jinými smysly.

Kavárna bude otevřena od pondělí do středy od 13 do 20 hodin v Soukromém hudebním klubu č. p. 4 na Velkém náměstí. Návštěvníci do ní mohou vstupovat vždy v celou hodinu. Kapacita kavárny je omezená, proto je vhodné si místa dopředu rezervovat na tel. 773 790 765. Obsluha z řad nevidomých a slabozrakých lidí bude návštěvníky celým zážitkem provázet a podělí se o své životní zkušenosti. Další program bude zajišťovat nevidomý klavírista Pavel Diblík a nevidomý lektor práce na počítači Karel Hrubeš, jehož vášní je komentovaný film. Poslední smyslovou lahůdkou bude ochutnávka čokolády Salónu Jordi’s.

Pomáhejme správně

Statutární město Brno, Magistrát města Brna na Odboru zdraví společně s partnery projektu Tyfloservis, o.p.s., Střediska Teiresiás při Masarykově univerzitě a školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. vytvořili projekt s přízvučným jménem POMÁHEJME SPRÁVNĚ.

Tento projekt je zaměřený na pomoc osobám se zrakovým postižením na veřejnosti a v dopravě. Projekt nabízí možnost seznámit širokou veřejnost s problematikou nevidomých a slabozrakých osob při samostatném pohybu a orientaci ve městě prostřednictvím situačních video-spotů a textového průvodce s obrázky. Cílem je předložit informace a především doporučení ve formě ukázek, jak správně nabídnout a provést pomoc osobám se zrakovým postižením s bílou holí nebo vodicím psem v různých situacích. Dozví se informace o tom, jak člověk se zrakovým postižením vidí, jaké prvky a pomůcky používá při pohybu v exteriéru a interiéru, čeho se vyvarovat při nabídnutí a jak provést pomoc správně.

Více informací naleznete na stránce Pomáhejme správně.

Brněnské středisko přivítalo nový přírůstek

Brněnské středisko Tyfloservisu přivítalo nový přírůstek. Je to automobil Škoda Combi, který nám se slevou dodala firma Přerost a Švorc – auto, s.r.o. a díky kterému mohou naši pracovníci poskytovat terénní služby pro klienty s těžkým zrakovým postižením na celém území Jihomoravského kraje.

Velice děkujeme dárcům, bez nichž bychom nákup automobilu nemohli realizovat: paní Tůmové, paní Bláhové a nadačnímu fondu Konto Bariéry. Ještě jednou všem děkujeme a brněnskému středisku přejeme šťastné cesty.

Nová červená Škoda Combi pro brněnské středisko Tyfloservisu

Instruktorky ostravského střediska Tyfloservisu vyjely za klienty s novým automobilem

Ostravské středisko Tyfloservisu získalo nový automobil pro poskytování terénních služeb pro klienty s těžkým zrakovým postižením. Nové vozidlo nahradilo starý automobil, který byl ve špatném technickém stavu. Nová červená Fabia Combi bude sloužit k zajištění služeb pro nevidomé a slabozraké klienty na celém území Moravskoslezského kraje.

Velice děkujeme dárcům, bez nichž bychom nákup automobilu nemohli realizovat: statutární město Ostrava, Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Nová červená Fabia Combi pro ostravské středisko Tyfloservisu


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti