logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Organizační a metodické centrum

Organizační a metodické centrum Tyfloservisu je umístěno v sídle společnosti.

V čele týmu metodiků stojí ředitel - PhDr. Josef Cerha. Realizací projektu Tyfloservis, který sám zpracoval, je pověřen již od roku 1991.

Personálně je centrum dále obsazeno

Do kompetence centra spadají mimo jiné tyto úkoly

Na přednosti centrálně řízeného systému středisek, na rizika a změny spojené s regionální rozdrobeností upozorňujeme ve Výroční zprávě 2001 v textu Význam centrálně řízeného systému středisek.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti