logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekty OPZ

Plzeňský kraj

Služba Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň (identifikátor: 4504456) je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu: „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684

Zlínský kraj

Název projektu: Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 - Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 1/2020 – 03/2022
Anotace projektu (docx; 50 kB)


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti