Společnost Tyfloservis, o.p.s. od roku 1991 poskytuje terénní a ambulantní služby nevidomým a slabozrakým lidem ve věku 15 a více let po celé České republice. Služby poskytuje prostřednictvím sítě 13 krajských středisek.

Požadavky:

 • dokončené vysokoškolské vzdělání získané studiem minimálně v magisterském programu
 • praxe v oblasti práce se zrakově postiženými osobami minimálně 5 let
 • nadprůměrné komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i ústním projevu
 • organizační a řídící schopnosti
 • schopnost vést a podporovat lidi  
 • bezúhonnost

Náplň práce:

 • vedení organizace, finanční řízení organizace, zodpovědnost za výsledky
 • spoluvytváření a naplňování vizí organizace
 • zajištění ekonomické stability organizace

Co nabízíme:

 • kariéru statutárního představitele neziskové organizace
 • příležitost profesionálního rozvoje, možnost seberealizace
 • kreativní a přátelské pracovní prostředí
 • finanční ohodnocení přiměřené nabízené pozici v neziskové sféře

Uchazeč podá e-mailem přihlášku, která by měla obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

 • jméno, příjmení a titul, datum narození, státní příslušnost, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu, telefonní a e-mailový kontakt a datum
 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis (motivace k výkonu pracovní pozice, která je předmětem VŘ)
 • představu o vizích a strategických cílech Tyfloservisu na následujících 5 let

Přihlášku a přílohy pošle uchazeč ve formátu PDF na e-mail reditel@tyfloservis.cz nejpozději do 3. 10. 2021.