logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Výroční zprávy

Vážení přátelé,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávy Tyfloservisu, o. p. s. - přehled činnosti v jednotlivých letech a zprávu o hospodaření. Nedílnou součástí každé výroční zprávy je poděkování všem našim příznivcům a přispěvatelům.

Hodnoceným obdobím je vždy jeden kalendářní rok. V černotisku jsou výroční zprávy vydávány nejpozději do 30. června následujícího roku. Získáte je v sídle společnosti a zpravidla také ve všech krajských střediscích.

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

Výroční zpráva 2002

Výroční zpráva 2001

Rok 2001 byl prvním rokem realizace projektu "Tyfloservis - terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých" pod hlavičkou samostatné obecně prospěšné společnosti. Současně byl také desátým rokem existence tohoto projektu. Ve výroční zprávě byly proto detailně popsány všechny poskytované služby, principy, na kterých jsou postaveny, cíle a poslání. Zařazena byla také obsáhlejší kapitola o historii projektu.

Výroční zpráva 2000

Rok 2000 byl pro Tyfloservis, o. p. s. rokem přípravným. Obecně prospěšná společnost byla 11. 8. založena a 18. 9. vznikla. Ustanovena byla správní a dozorčí rada. Hlavními úkoly bylo podání projektu na financování služeb v roce 2001 a realizace kroků, které by od 1. 1. 2001 umožnily přechod zaměstnanců a převod majetku od zakladatele, tedy z odborného oddělení Tyfloservis Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, do Tyfloservisu, o. p. s.


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-20
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti