V lednu tohoto roku Tyfloservis v dobročinné aukci dražil obraz „Cesta poutníka“, který mu věnovala nevidomá výtvarnice a klientka královéhradeckého střediska Lea.

Obraz byl vydražen za neuvěřitelných 50 000 Kč. Štědrým dárcem a jeho novým majitelem je Nadační fond Mathilda. Jeho ředitel, pan Luboš Krapka, k výsledku aukce sdělil: „Částkou jsme chtěli ocenit dlouholetou, profesionálně vykonávanou práci Tyfloservisu, konkrétně střediska v Hradci Králové, ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením. Činnost organizace má naši podporu. Oceňuji však také práci výtvarnice Ley, která se i přes svůj hendikep věnuje umění, které je obvykle založené na vizuálních vjemech.“

Velkou radost z konečné částky má také sama autorka obrazu, která ho Tyfloservisu věnovala jako poděkování za jeho práci.

Při sdělení, za kolik se obraz prodal, spontánně vyhrkla, že je to její zatím nejdráže prodaný obraz. S Leou i zástupci nadačního fondu jsou pracovnice pobočky domluveny na slavnostním předání obrazu. To proběhne v jarních či letních měsících v Hradci Králové, milovaném městě Ley i místních pracovnic Tyfloservisu.

O Nadačním fondu Mathilda

Nadační fond Mathilda vznikl v roce 2010. Nese jméno po své zakladatelce a patronce, hraběnce Mathildě Nostitzové, která víc než 25 let pomáhala lidem s těžkým postižením zraku. A to je posláním i nadačního fondu.

Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty, které lidem nevidomým a slabozrakým usnadňují jejich život. Soustřeďuje se na projekty, které napomáhají jejich vzdělávání a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci, včetně pracovního uplatnění. Vedle toho je významným projektem nadačního fondu výchova a výcvik vodicích psů, kteří jsou pro mnoho lidí se závažnou zrakovou vadou nepostradatelnými pomocníky. Organizuje i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Vzhledem k omezené finanční podpoře ze strany státu se nadační fond zabývá i benefičními aktivitami. Ty kromě získávání finančních prostředků také seznamují veřejnost s problematikou zrakově postižených. Nosnou myšlenkou nadačního fondu je propojování tří skupin lidí. Těch, kteří pomoc potřebují s těmi, kteří pomáhat chtějí a s těmi, kteří vědí, jak na to. Tyfloservis je právě organizací, která nabízí pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením a okolní společnost informuje o potřebách těchto lidí. Díky podpoře fondu Mathilda mohou nevidomí klienti např. v Ústeckém kraji využívat pro nácvik vaření speciálně upravenou cvičnou kuchyni. Od roku 2010 pravidelně podporuje samostatnost klientů darováním služebních vozů pro jednotlivá krajská střediska Tyfloservisu, takže se podpora instruktorů neomezuje jen na krajská či větší města.