Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka - instruktorka ukazuje práci s lupou

Základní informace pro klienty

Lidem, kteří mají vážné potíže se zrakem, nabízí Tyfloservis podporu, informace a nácvik dovedností, které jim umožní samostatně zvládat nároky všedního dne.

Služby jsou určeny pro každého ve věku 15 let a více.

Nevidomým a slabozrakým lidem jsou služby poskytovány ZDARMA.

 

Popis služeb:

Zdravotně-edukační služby

– rehabilitace zraku – nácvik využívání zrakových funkcí

– poradenství v oblasti výběru a získávání pomůcek, nácvik práce s nimi (optické i neoptické pomůcky pro čtení, pomůcky pro selfmonitoring zdravotního stavu)

– úprava prostředí, využití osvětlení, kontrastů a zvětšení

– kompenzace zraku dalšími smysly (sluch, hmat, čich aj.) a psychickými funkcemi (paměť, myšlení, představivost atd.)

– podpora akceptace zrakové vady

– informační a osvětová činnost (kontakt s nevidomým a slabozrakým člověkem). Více…

Sociální rehabilitace

– základní sociální poradenství

– výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi

– nácvik dovedností: sebeobsluha, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní vlastnoručního podpisu, sociální dovednosti, tyflografika, komunikace s multihandicapovaným člověkem. Více…

Otázky a odpovědi

Jak se objednat?

Kontaktuje konkrétní středisko podle kraje, ve kterém bydlíte. Osobní setkání je nutné si vždy předem domluvit, a to nejlépe telefonicky, případně e-mailem nebo dopisem. Pokud je to nutné, požádejte pracovníky Tyfloservisu, aby na první setkání přijeli za Vámi domů.

Co přinést s sebou?

Pokud přicházíte do Tyfloservisu vybrat si vhodnou lupu, nezapomeňte si vzít brýle a lupy, které používáte.

Jak probíhá první setkání?

Při prvním setkání Vás pracovníci seznámí se službami, které Tyfloservis nabízí. Řeknete pracovníkům, co všechno vás v souvislosti se zhoršeným viděním trápí, co byste si přáli, co potřebujete. Společně s pracovníkem zjistíte, v čem konkrétně by Vám mohl Tyfloservis pomoci.

Více informací o tom, jak probíhá práce s klienty, naleznete v sekci SMĚRNICE.

Tlačítko kontaktovat Tyfloservis