Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka klienta s vodícím psem Retrievrem

Organizace pomáhající nevidomým

Mezi služby, které Tyfloservis, o.p.s. neposkytuje, patří:

 • lékařská péče
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých dětí mladších 15ti let
 • výběr vhodných náročných elektronických pomůcek a nácvik práce s nimi (počítač, digitální zápisník, složitější funkce chytrých telefonů aj.)
 • pracovní rehabilitace a rekvalifikace, chráněné dílny
 • volnočasové aktivity (kulturní, sportovní aj.) a spolková činnost
 • průvodcovství a služby osobní asistence (včetně předčítání)
 • poskytování ubytování a stravování
 • sociálně právní a odborné sociální poradenství
 • digitalizace, formátování a tisk textů, načítání textů, převod textů do zvukového formátu či Braillova písma
 • půjčování knih a pomůcek
 • prodej pomůcek
 • montáž či instalace pomůcek, domácích spotřebičů apod.

Pomoc v těchto oblastech hledejte zde:

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

FINANCE

POMŮCKY

DĚTI A VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ ZRAKU

REHABILITACE, REKVALIFIKACE A ZAMĚSTNÁNÍ

POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ

PRŮVODCI

VOLNÝ ČAS

KNIHOVNY A INFORMACE

BARIÉRY

DALŠÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

Poznámky

SONS ČR = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Konkrétní poskytovatele sociálních služeb lze vyhledávat též v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Finance

Sociální zabezpečení

 • úřady práce 
  • příspěvek na péči
  • dávky pro osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu)
  • státní sociální podpora
  • hmotná nouze
  • zaměstnanost, zprostředkování zaměstnání a poradenství (pracovní rehabilitace a rekvalifikace)
 • formuláře

Nadační fondy (možno žádat např. o příspěvek na zakoupení pomůcky)

Pomůcky

Pomůcky pro nevidomé a slabozraké

(Tyfloservis nabízí výběr vhodných pomůcek, nácvik práce s nimi, předání kontaktů na prodejnu či dodavatele pomůcek, vystavení vyjádření pro Úřad práce či očního lékaře specialistu S4)

Oční protézy

Děti a vzdělávání

Pomoc rodinám se zrakově postiženým dítětem

Centra pro podporu při studiu vysoké školy

Univerzity třetího věku

Rozvoj zraku

 • Asociace zrakových terapeutů
 • Centrum zrakových vad, s.r.o.– nachází se v jihovýchodní části areálu Fakultní nemocnice v Motole v samostatném pavilonu  – diagnostika, zraková terapie, poukaz na proplacení pomůcky
 • lékař S4 – oftalmolog specialista pro daný kraj – vystavení poukazu na proplacení speciální optické pomůcky
 • Tyfloservis, o.p.s. – krajská ambulantní střediska – výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, rehabilitace zraku, vyjádření o vhodnosti pomůcky

Rehabilitace, rekvalifikace a zaměstnání

Sociální a pracovní rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých

Průvodci

Průvodci, předčitatelé, osobní asistenti a dobrovolníci pro nevidomé a slabozraké

Knihovny a informace

Knihovny pro nevidomé a slabozraké
(zrak – zvětšené písmo, sluch – poslech předčítaných textů, hmat – Braillovo písmo a reliéfní grafika)

 • oddělení zvukových knih při běžných knihovnách

Další zdroje informací pro nevidomé a slabozraké

Informace pro pečující

Bariéry

Odstraňování architektonických bariér

Psychické potíže

Senioři

 • pečovatelská služba
 • ošetřovatelská péče
 • tísňové volání, linky důvěry
 • doprava pro seniory
 • dobrovolníci pro seniory
 • domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
 • kluby aktivního stáří, aktivních seniorů
 • pomoc seniorům s demencí, Alzheimerovou chorobou
 • Život 90 a Dům Portus, Praha
 • Česká alzheimerovská společnost

Pozn.
Částečně aktualizováno dne 18. 10. 2021 a vzhledem k rozsahu informací nelze garantovat jejich 100 % platnost.