Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka práce s obrazovkou pro slabozraké

Nejčastější otázky 

Nejčastější otázky o nevidomých a slabozrakých

 

Když potkám nevidomého na ulici, měl(a) bych mu vždy pomoci?

Pokud potkáte nevidomého na ulici, je hezké, když mu nabídnete svou pomoc, můžete ho oslovit, případně se dotknout jeho předloktí. Zeptejte se ho, zda pomoc potřebuje. Nevidomý může mít naučený určitý postup např. přecházení silnice a tudíž zvládne přejít sám.

Mohu si pohladit vodicího psa?

Ne. Vodicího psa není vhodné se jakýmkoliv způsobem dotýkat, hladit ho nebo na něj mlaskat. Vodicí pes pracuje a potřebuje se soustředit, aby svého pána v pořádku dovedl na vybrané místo.

Mohou nevidomí rozeznávat barvy?

Existuje pomůcka indikátor barev, která nevidomým pomáhá rozlišovat nejen základní barvy, ale i více než sto barevných odstínů. Indikátor barev může nevidomým lidem pomoci např. při nákupu oblečení a výběru oblečení (při oblékání), ale také při třídění prádla kvůli praní.

Mají nevidomí sny?

Ano, mají.

Proč nosí nevidomí černé brýle?

U některých jde o zakrytí vzhledu jejich očí (deformace, jizvy, zbarvení), někdo je nosí pro ochranu očí před úrazem a jinými negativními vlivy (vítr – slzení očí, prach, větve stromů), někdo „jen“ pro lepší pocit; lidem prakticky nevidomým nebo těžce slabozrakým mohou tmavé brýle pomáhat filtrovat prudké světlo, odlesky a jiné vizuální podněty, které je ruší nebo jim vadí.

Vede ztráta zraku automaticky ke zlepšení dalších smyslů, především hmatu a sluchu?

To, že člověk nevidí, mu automaticky nezaručuje zlepšení ostatních smyslů. Člověk se zrakovým postižením se musí ve větší míře než vidící spoléhat na svůj sluch a hmat, proto je nutné tyto smysly systematicky cvičit a zdokonalovat. Spontánně se tak neděje.

Mohu s nevidomým mluvit o barvách nebo o jiných zrakových vjemech?

Člověk se zrakovým postižením, který dříve viděl, si většinou dovede vybavit a představit barevně popisovanou skutečnost. Nevidomí od narození jsou sice ochuzeni o vjem barev, přesto mají právo vědět, jakou např. mají barvu vlasů nebo oblečení, a také to, že sníh je bílý a obloha modrá.

Vede ztráta zraku k úplně závislosti na ostatních lidech?

Ne, ztráta zraku nemusí vést k úplné závislosti na pomoci okolí a nemusí znamenat ani ztrátu či změnu sociálního prostředí, komunity či dokonce rodinného zázemí. Drtivou většinu běžných činností, které se týkají péče o sebe, svoji rodinu, pracovního či sociálního začlenění, prostorové orientace a samostatného pohybu, je možné vykonávat i při vrozené či získané nevidomosti či slabozrakosti, byť jinak, alternativně. Naučit se realizovat tyto činnosti při zrakovém postižení je úkol nejednoduchý, ale ne nemožný.

Nejčastější otázky o Tyfloservisu

 

Mohu si u vás koupit vybranou pomůcku/lupu?

Ne, nemůžete. Jsme sociální služba a jako taková pomůcky/lupy neprodáváme. Dáme Vám kontakt na dodavatele, kde si můžete pomůcku/lupu objednat.

Pokud mám potíže s chůzí nebo potřebuji pomoci v domácím prostředí, mohu Vás požádat, abyste přijeli do místa mého bydliště?

Ano. Jsme terénní služba a je možné dojet za člověkem v rámci působnosti střediska po celém kraji.

Kolik mě to bude stát peněz?

Nic. Jsme sociální služba bezúhradová. Jsme dotováni státními orgány. Klienti nic neplatí.

Co znamená slovo Tyflo(s)? 

Ze starořečtiny „slepý“, nevidoucí.

Je nutné se k Vám objednat?

Ano, je nutné se vždy předem telefonicky nebo e-mailem objednat.