Tlačítko jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka - Bílá pastelka v ulicích

Darem finančním

Nejlepším způsobem, jak nám pomoci, je zaslání finančního příspěvku, a to jedním z níže uvedených způsobů:

  • Přes platformu Darujme.cz
  • Zasláním daru na náš účet 289546142/0300
  • Osobním předáním daru v jednom z našich středisek

Finanční dar si můžete na základě potvrzení, které Vám vystavíme, odečíst od základu daně. V případech, kdy je dar vyšší než 30 tis. Kč, nabízíme jako poděkování zážitkovou a vzdělávací akci v jednom z našich středisek.

Darem hmotným či nehmotným

Provoz terénních i ambulantních služeb si vyžaduje náležité vybavení. Potřeby se průběžně mění podle aktuální situace. Chcete-li nabídnout dar, napište nám nebo zavolejte.

Příklady darů:

Optické a kompenzační pomůcky

Kamerové lupy

Automobil pro poskytování terénních služeb

Kancelářské vybavení středisek (kopírky, počítače, notebooky atd.)

Služby, které nám pomohou lépe fungovat (IT, tisk, marketing, účetnictví atd.)

apod.

Informací o existenci Tyfloservisu

V době, kdy fungují služby, které mohou nevidomým a slabozrakým lidem alespoň trochu usnadnit život, vybavit je pomůckami, informacemi a dovednostmi, by bylo škoda, kdyby se o nich ti, kterým jsou určeny, vůbec nedozvěděli. Šířením informace o Tyfloservisu můžete dopomoci k tomu, aby nevidomým a slabozrakým byla naše služba poskytnuta včas.

Tip: Sdílejte náš spot, který nejdete na Youtube Tyfloservisu

Podporou veřejné sbírky Bílá pastelka

Výtěžek veřejné sbírky Bílá pastelka je významným zdrojem financování výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Zakoupením bílé pastelky v den akce se tak můžete spolu s ostatními podílet na udržení služeb Tyfloservisu, ale i Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR a krajských TyfloCenter. Zapojit se do sbírky můžete i jako dobrovolník. Více na stránce www.bilapastelka.cz

Uspořádáním dárcovské výzvy nebo jiné benefiční akce

Chcete uspořádat vlastní akci na podporu naší organizace? Jednou z možností je založení dárcovské výzvy na Darujme.cz. Jedná se o formu sbírky, kterou máte zcela na starost vy. Více informací naleznete ZDE.  Pokud však máte jiný nápad, jak nás podpořit, neváhejte se nám ozvat na e-mail e-mail: kubistova@tyfloservis.cz.

Zmínkou v závěti

Jedním ze způsobů, jak podpořit neziskovou organizaci, je i zanechání odkazu v závěti. Sepsat závět můžete sami nebo prostřednictvím služeb notáře. Závět můžete kdykoliv zrušit nebo změnit.