Od 17. 5. 2022 je dočasně uzavřený přístup do královéhradeckého střediska Tyfloservis v ulici Milady Horákové. Prostory venkovního patra včetně přístupového schodiště se budou asi 5 měsíců postupně rekonstruovat. Od srpna by měl být přístup na ochoz uzavřen úplně. První 3 měsíce rekonstrukce se do střediska bude chodit náhradním vstupem, který vede přes hospodu Pod Strání – viz Popis cesty do střediska náhradním vstupem.

V případě potřeby doprovodu od zastávek MHD Pod Strání se obracejte na tel. 495 273 636.

O úplném uzavření prostor a náhradním provozu střediska Vám budeme opět informovat.

Popis cesty do střediska

Středisko sídlí v nákupním centru Pod Strání v patře nad lékárnou. Od zastávek linek autobusů č. 4 a 24, které jedou od nádraží, je vzdálené asi 100 metrů. Od zastávky autobusu č. 4 se centrum nachází vpravo. Linka č. 24 zastavuje naproti. Od ní je centrum na levé straně.

Než dojdete na vyvýšenou plochu celého komplexu, přejdete přes silnici, která vede na parkoviště. Schody do patra se nacházejí v levé části plochy před obchody. Nad nimi je umístěn orientační hlasový majáček. Za schodištěm půjdete doprava na konec chodby venkovního patra, kde se nachází vstup do Tyfloservisu.

Dveře jsou označeny velkými informačními cedulemi. Pro osoby s obtížemi s pohybem je středisko vybaveno invalidním vozíkem a schodolezem, který pomůže zvládnout přístupové schodiště.

Od linek autobusů č. 23 a 27, které jedou ze Slezského předměstí Hradce Králové, je vzdálenost od zastávky k Tyfloservisu delší asi o 100 metrů. Po výstupu z autobusu půjdete doleva podél silnice. Před sebou si najdete přechod. Přejdete a pokračujete pořád podél silnice asi 50 metrů k dalšímu přechodu. Přejdete přes silnici vlevo. Za přechodem rovně mírně vystoupáte na plochu nákupního centra. Z tohoto místa jsou schody do patra asi 80 metrů v přímém směru. Vpravo se nacházejí obchody centra.

Popis cesty do střediska náhradním vstupem

Hospoda Pod Strání se nachází na pravé straně nákupního komplexu vedle prodejny Albert. Dveře do patra hospody jsou přibližně uprostřed komplexu. Za vstupem do hospody se mírně vlevo nacházejí schody nahoru do patra hospody. Hned za nimi vpravo najdete dveře na ochoz venkovního patra. Dveře do Tyfloservisu se nacházejí asi 10 metrů podél stěny vpravo. Jsou označené rohožkou a velkými informačními cedulemi.