logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 24. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Pozvánka na besedu: Sexualita handicapovaných s ukázkou erotických pomůcek

V České republice se začíná hovořit o sexuálních potřebách lidí s handicapem a o jejich podpoře v realizaci a objevování vlastní sexuality. Z těchto důvodů se obecně prospěšná společnost Tyfloservis rozhodla uspořádat besedu na toto téma pro skupinu lidí s vážným zrakovým postižením.

Cílem besedy je předat co nejvíce informací a podpořit debatu o sexuální asistenci. Dalším cílem je zprostředkovat účastníkům informace o erotických pomůckách a možnost blíže se s těmito pomůckami seznámit.

Beseda se bude konat 10. června 2015 od 13:00 hodin v prostorách střediska Tyfloservis v Hradci Králové, na adrese Milady Horákové 549/53.

Závazné přihlášky posílejte nejpozději do 5. června 2015 na e–mail: h.kralove@tyfloservis.cz nebo zavolejte na tel. 495 273 636. Účast na besedě je zdarma.


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti