logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 24. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Tyfloservis, o.p.s. se zúčastnil Burzy filantropie v Pardubickém kraji

V polovině června se Pardubické středisko Tyfloservisu zúčastnilo Burzy filantropie v Pardubicích. Cílem bylo získat finance na dovybavení cvičné kuchyně pro nevidomé a slabozraké klienty. Byla to pro nás velká výzva a velká zkušenost.

Tímto bychom rádi poděkovali Koalici nevládek Pardubicka, o.s., která tuto burzu pořádá a zároveň také donátorům, kteří nám přispěli. Jmenovitě společnostem Elektrárny Opatovice, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pardubickému kraji a ČSOB pojišťovně, a.s. Na nové vybavení cvičné kuchyně jsme získali 20 000 Kč.

Reportáž České televize o Burze filantropie.


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti