logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 23. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Tyfloservis otevírá nově zrekonstruované středisko pro osoby se zrakovým postižením

Plakát ke Dnům otevřených dveří v Hradci Králové

Neviditelná prohlídka, speciální cvičná kuchyň pro lidi nevidomé a slabozraké, káva poslepu, to vše čeká na návštěvníky nově zrekonstruovaného střediska Tyfloservisu, o.p.s. v Hradci Králové, které bude slavnostně otevřeno v pondělí 15. září 2014. Přijďte si prohlédnout speciálně upravené prostory střediska, kde se lidé s těžkým zrakovým postižením učí samostatnosti.


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti