logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 23. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Benefiční koncert S jarem za ruku 2015

Tyfloservis o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem Mathilda a Ministerstvem zahraničních věcí ČR pořádá tradiční benefiční koncert S jarem za ruku.

Koncert se uskuteční 28. 4. 2015 od 19 hodin v prostorách Velkého sálu Černínského paláce.

Na koncertu vystoupí Jiří Stivín a Markéta Stivínová, Musica pro Sancta Cecilia

Záštitu koncertu udělili paní hraběnka Mathilda Nostitzová a pan Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky.

Během uplynulých let náš koncert podpořila řada firem i jednotlivců. Také díky nim můžeme realizovat naše služby a pomoci tak nevidomým a slabozrakým lidem k větší samostatnosti. Letos patří naše poděkování zejména firmám GALOP, s.r.o., BAYER s.r.o., FOKUS optik a.s. a Hospodě U vystřelenýho oka.


Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti