logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 23. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Krajské středisko v Hradci Králové opět funguje ve svých původních prostorách

15. května se Tyfloservis - krajské ambulantní středisko v Hradci Králové vrátil do nově zrekonstruovaných prostor na adrese Milady Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové. Středisko je přístupné klientům dle stejných pravidel jako dříve tedy v návštěvní den, kterým je čtvrtek od 13 do 18 hodin. K návštěvě je dobré se vždy objednat na tel.: 495 273 636. Po dohodě s pracovníky je možné přijít i v jiném termínu. Středisko sídlí na konečné autobusů číslo 23, 24, 24R a 27 zastávka Pod Strání. Nachází se u zastávky v 1. patře nákupního komplexu Pod Strání.

Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti