logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu

Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 28. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Hlasování o cenu Olgy Havlové. Jen do 15. 5. 2019!!!

Náš pan ředitel byl letos nominován mezi tři kandidáty na cenu Olgy Havlové. Tato cena se již 25. rokem udílí lidem se zdravotním postižením, kteří se se svým hendikepem vyrovnali a pomáhají druhým. Do 15. května probíhá hlasování veřejnosti, takže pokud byste i Vy chtěli Josefu Cerhovi dopomoci tuto cenu získat, můžete hlasovat na adrese www.cenaolgyhavlove.cz/hlasovani/18/josef-cerha/

Josef Cerha

Je potřeba zadat e-mail, na který Vám přijde link pro potvrzení hlasu.

Všem tímto také děkujeme za hlasy.

NGO Market 2019

Další NGO Market je za námi, a i letos bychom chtěli poděkovat všem, kdo se u našeho stánku zastavili, vyzkoušeli si některé optické nebo kompenzační pomůcky nebo si s námi jen tak pokecali. Samozřejmě bychom také chtěli poděkovat Foru 2000 za skvělou organizaci. Těšíme se opět za rok!

Stánek Tyfloservisu na NGO Marketu

První etapa kurzu je za námi!

V termínu od 25. 3. – 5. 4. 2019 proběhla první etapa kurzu Instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých. Během dvou týdnu si všichni účastnici vyzkoušeli různé situace v podmínkách simulované nevidomosti, včetně nástupu do dopravního prostředku. Tímto bychom chtěli poděkovat Dopravnímu podniku Praha za to, že nám poskytnul rovnou dvě tramvaje pro nácvik, dále hotelu Alexander v Břevnově, kde se o nás úžasně postarali a také Pražské botanické zahradě za možnost projít si skleníky v klapkách a užít si okolní floru jen za pomocí hmatu a čichu.

Účastníci kurzu

Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti