logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 23. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


Víte, jak pomoci?

Tyfloservis, o.p.s. se 21. října zúčastní interaktivní prezentace 19 organizací poskytujících sociální služby. Dozvíte se mnoho užitečných informací o specifikách jednotlivých druhů postižení a možnostech pomoci.

Interaktivní prezentace - plakát (pdf; 132 kB)

Srdečně Vás zveme na seminář Braillovo bodové písmo

Jak vzniklo Braillovo bodové písmo a jaká je jeho úloha v 21. století? Jakou roli hraje v dnešním vzdělávání? Názory odpůrců jeho používání, praktický workshop… Přijďte se blíže seznámit s uvedenými i dalšími zajímavými tématy.

Kdy: 23.10.2014 od 9:00
Kde: Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1

Více informací:


Reportáž z otevření nových prostor v Hradci Králové

Podívejte se na reportáž natočenou k příležitosti otevření nově zrekonstruovaného střediska Tyfloservisu v Hradci Králové.

Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti