logo Tyfloservis - návrat na úvodní stranu


Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 23. rokem.

Tyfloservis, o.p.s.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn.

Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům. V takové chvíli je potřebná pomoc, neboť mnohé lze úspěšně zvládnout.

Jedním z možných řešení je využít služeb Tyfloservisu.


PF 2015

Vánoční svátky i konec roku se kvapem blíží. Proto bychom vám chtěli moc poděkovat za podporu a popřát příjemné prožití Vánoc a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015.

PF 2015

PF 2015 s popisem pro nevidomé (doc; 275 kB)

POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ

Tyfloservis, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a TyfloCentrum Praha, o.p.s. společně pořádají Den otevřených dveří v Domu služeb pro nevidomé.

Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.
Kde: Krakovská 21, Praha 1
Kdy: ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 9:00 do 17:00 hod.

Více informací naleznete v pozvánce (doc; 192 kB).

Těšíme se na setkání.


Beze zraku aneb Život se čtyřmi smysly v 21. století

Litovelské noviny zveřejnily zajímavý článek o důsledcích a možnostech života s těžkým zrakovým postižením. Nechybí informace o Tyfloservisu a dalších poskytovatelích služeb pro lidi nevidomé a slabozraké.


Reportáž z otevření nových prostor v Hradci Králové

Podívejte se na reportáž natočenou k příležitosti otevření nově zrekonstruovaného střediska Tyfloservisu v Hradci Králové.

Bílá pastelka - dárcovská SMS

DMS banner


Předsudky o nevidomých a slabozrakých lidech

Předsudky jsou neověřená tvrzení a zobecnění. Mohou negativně ovlivnit postoje k jiným i k sobě samému. Vytvářejí zkreslený obraz o životě druhých lidí.

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:

Neplatí, že:


Copyright © Tyfloservis, o.p.s. 2005-11 | Webdesign - TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2005
Přepnutí grafické a textové verze | Prohlášení o přístupnosti