Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Další aktivity

 

 

 

 

 

 

Sbírka Bílá pastelka a Psí kasy

Tyfloservis, spolu s krajskými TyfloCentry, je každoročně spolupořadatelem celostátní veřejné sbírky SONS ČR, z. s. Bílá pastelka. Za cenu minimálně 30 Kč si mohou lidé od dobrovolníků z řad studentů, zaměstnanců pořádajících organizací, jejich přátel a dalších, koupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých, a podpořit tak služby pro osoby s těžkým postižením zraku. Po celý rok mohou lidé podpořit sbírku přispěním jakékoliv částky do psích kasiček, které se nacházejí v různých obchodních centrech, menších obchodech, trafikách apod. po celé ČR.

Více informací o sbírce Bílá pastelka na webu www.bilapastelka.cz

 

 

 

 

 

 

Cvičné kuchyně pro nevidomé a slabozraké

V rámci sociální rehabilitace nabízí Tyfloservis svým klientům nácvik vaření. V několika střediscích Tyfloservisu
se nacházejí speciálně upravené cvičné kuchyně vytvořené ve spolupráci s architektkou a designérkou
MgA. Veronikou Loušovou, která se úpravou interiéru pro osoby s různým typem hendikepu zabývá dlouhodobě.
Tyto kuchyně slouží nejen pro nácvik běžných činností, jako vaření, pečení, příprava nápojů apod., ale také jako vzorová kuchyň, podle které si mohou klienti upravit svou vlastní kuchyň. Typické pro tyto kuchyně jsou různé druhy osvětlení, kontrastní barvy a speciální pomůcky, které usnadňují klientům práci. 

 

 

 

 

 

 

Nákupy automobilů

Jelikož náš vozový park tvoří 13 automobilů s životností maximálně 10 let, je našim každoročním úkolem sehnat dostatek financí na minimálně jedno auto. Děkujeme tímto všem, kteří jsou ochotni tuto aktivitu podpořit, jelikož dotační řízení na pořízení automobilu se vypisují jen zřídka. Všechna naše vozidla se pyšní červenou barvou, většina značkou Škoda Combi a některá dokonce jménem. Mezi našimi auty můžete potkat například Mathildu nebo Štěpánku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s Nadačním fondem Mathilda

Nadační fond Mathilda založila hraběnka Mathilda Nostitzová, kterou s úctou nazýváme patronkou Tyfloservisu. Jednou z hlavních činností fondu je krom finanční podpory projektů na pomoc nevidomým a slabozrakým, také výcvik vodicích psů a správa digitální knihovny pro zrakově postižené. Nadační fond se však věnuje mnoha dalším aktivitám, jako například organizaci orientačního závodu Veselá Mathilda, který prověřuje, jak nevidomí účastníci a jejich čtyřnozí pomocníci zvládají úskalí pohybu po městě, a na které se my, jako Tyfloservis, také podílíme. Nadačnímu fondu tímto děkujeme za veškerou podporu.

Více o Nadačním fondu Mathilda naleznete na jejich webu www.mathilda.cz

 

 

 

 

 

 

Benefiční koncert S jarem za ruku

Tradiční koncert pro podporovatele a přátele Tyfloservisu pořádáme již od roku 2001. Většina ročníků tohoto koncertu se konala v Černínském paláci a vystoupily na nich významné osobnosti české hudební scény jako kytarový virtuóz Štěpán Rak, swingový mág Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, legenda Jiří Suchý, houslista Pavel Šporcl nebo známý nevidomý umělec Mário Biháry. Na koncertech se udílejí Zvonečky vděčnosti, určené osobám, které významně podpořily naši organizaci. 

 

 

 

 

 

 

NGO Market

Účast na pražském veletrhu neziskových organizací je pro nás již tradicí. Návštěvníci si u našeho stánku mohou vyzkoušet různé pomůcky, napsat si své jméno na Pichtově stroji, projít se s bílou holí nebo si vyzkoušet speciální brýle, které simulují různé typy zrakových vad. V případě, že byste se chtěli blíže seznámit s našimi službami a instruktorkami pražského Tyfloservisu, doporučujeme tuto akci, která se pořádá jednou ročně, navštívit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dny otevřených dveří

V Praze a Olomouci se pravidelně jednou ročně otevřou dveře našeho střediska veřejnosti. Podobně jako na NGO marketu si mohou návštěvníci prohlédnout různé optické a kompenzační pomůcky a vyzkoušet si mnohé činnosti v podmínkách simulované nevidomosti. O termínu Dne otevřených dveří informujeme na našich webových a facebookových stránkách.

 

 

 

 

 

 

Temná kavárna v Hradci Králové 

Již několik let je možné si v Hradci Králové v rámci festivalu Divadla evropských regionů zajít do temné kavárny, kde Vás obslouží nevidomí a slabozrací. Vy si za pomoci klapek můžete vyzkoušet, jaká je návštěva v kavárně, když se nemůžete spolehnout na zrak. Kavárna je tradičně otevřená 3 dny a pravidelně ji navštíví více než 200 hostů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení pracovníků Tyfloservisu

Jednou z nejdůležitějších kompetencí pracovníků Tyfloservisu, kteří klientům poskytují sociálně rehabilitační služby, je orientace v širokém spektru specializovaných oblastí. Z toho důvodu Tyfloservis dvakrát ročně pořádá setkání všech pracovníků Tyfloservisu, které je zaměřeno na vzdělávání a výměnu informací mezi středisky.