Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka - instruktorka ukazuje práci s lupou

Organizační struktura

Tyfloservis, o.p.s. poskytuje své služby ve třinácti Krajských ambulantních střediscích (KAS). Každé středisko se nachází v krajském městě. Středisko pro Středočeský kraj najdete v Praze. Výjimkou je Tyfloservis pro Pardubický kraj, který využívá prostory Tyfloservisu v Hradci Králové.

V Praze, v sídle společnosti, je pro všechna střediska Tyfloservisu k dispozici Organizační a metodické centrum (OMC). V čele Tyfloservisu stojí ředitelka, která je současně jeho statutárním zástupcem.

Za chod každého střediska odpovídá ředitelce Tyfloservisu vedoucí tohoto střediska. Jemu podřízený pracovník je označován jako instruktor rehabilitace. Rehabilitační služby mohou klientům poskytovat instruktoři rehabilitace i vedoucí středisek. Jsou registrováni jako sociální pracovníci, velmi výjimečně jako pracovníci v sociálních službách.

Na činnost Tyfloservisu dohlíží správní a dozorčí rada.

 

Správní rada Tyfloservisu, o.p.s. – členství od 1. 1. 2023

  • Mgr. Luboš Zajíc, předseda (datum vzniku funkce od 10. 1. 2023)
  • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., členka
  • PhDr. Petra Kodlová, členka (členství od 27. 6. 2023)

Dozorčí rada Tyfloservisu, o.p.s. – členství od 1. 1. 2023

  • Ing. Kateřina Jelínková, předsedkyně (datum vzniku funkce od 19. 1. 2023)
  • JUDr. Radmila Chadimová, členka
  • Mgr. Věra Vlasáková, členka
Schéma organizační struktury Tyfloservisu