Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Fotka lupy nad dokumentem

Projekty OPZ

Plzeňský kraj

Služba Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Plzeň (identifikátor:
4504456) je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu:
„Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022″

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684

Logo Evropské Unie

Zlínský kraj

Služba Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Zlín (identifikátor:
7545861) je spolufinancována z rozpočtu Evropské unie – Evropského sociálního
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Název projektu:
„Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji”

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0011745

Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita: 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Období realizace: 01/2020 – 03/2022

Anotace projektu ke stažení (PDF; 98KB)

Logo Evropské Unie