Dne 20. září proběhla v Technickém muzeu v Brně vernisáž k výstavě Individuální cesta k samostatnosti, kterou Tyfloservis společně s muzeem uspořádali k příležitosti 30letého výročí. Součástí výstavy jsou nejen informace o historii Tyfloservisu a službách, které organizace nabízí, ale také vhled do světa optických a kompenzačních pomůcek, které nevidomým usnadňují život.

Každý návštěvník má k dispozici brožuru, kde jsou všechny pomůcky stručně popsané. Seznámit se může například z různými typy lup, pomůckami pro nácvik čtení a psaní Braillova bodového písma nebo pomůckami, které nevidomým a slabozrakým usnadňují péči o domácnost a vlastní osobu.

Výstava je součástí stále expozice Kultura nevidomých, která dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby.

Vernisáž se konala v úzkém kruhu přátel a partnerů Technického muzea a krajského ambulantního střediska Tyfloservisu v Brně. Na vernisáži vystoupil nevidomý hudebník Bc. Martin David, kterého doprovázela PhDr. Marie Wiesnerová, profesorka z Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Maskotem celého vystoupení se stal Martinův vodící pes, zlatý retriever Kevin.  

Jménem Tyfloservisu děkujeme hlavně kurátorce Mgr. Elišce Hluší a všem z muzea, kteří se na organizaci výstavy podíleli.   

Výstava potrvá do 22. března 2022.