Od roku 2003 vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ceny MOSTY. Ty jsou udělovány za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Do kategorie Zvláštní cena byl in memoriam nominován zakladatel organizace Tyfloservis a její dlouholetý ředitel, PhDr. Josef Cerha.

Ten zasvětil život pomoci lidem se stejným typem hendikepu, s jakým žil on sám. Problematice nevidomých a slabozrakých se začal věnovat již během studia Klinické psychologie na Karlově Univerzitě v Praze. Velmi se zajímal o základní rehabilitaci jakožto silný psychoterapeutický nástroj pro člověka, který ztrácí zrak. Jeho snaha vyústila do uceleného konceptu rehabilitace v roce 1991, kdy založil projekt Tyfloservis. Ten vedl až do svého skonání v listopadu 2020.

Panu řediteli posíláme tam nahoru velké gratulace a děkujeme za to, že jsme mohli společně s ním budovat organizaci, která za 30 let své existence pomohla více než 68 000 lidí s těžkým postižením zraku najít cestu k samostatnému a nezávislému životu.

Čest jeho památce.

Více si PhDr. Josefu Cerhovi můžete přečíst ZDE