Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Krakovské 21 se letos koná  11. listopadu od 9:00 do 17:00 hodin. Poprvé nabídne návštěvníkům i haptickou výstavu „Zoo všemi smysly“.

Na den svatého Martina se otevřou dveře Domu služeb pro nevidomé, kde sídlí organizace Tyfloservis, o.p.s., SONS, z. s. a pražské Tyflocentrum. Návštěvníci tak budou moci po celý den nahlédnout pod pokličku běžného pracovního dne zaměstnanců těchto organizací. K vidění budou například optické a kompenzační pomůcky, které nevidomí a slabozrací běžné používají. Dále pak kuchyňka, ve které se klienti Tyfloservisu učí připravovat jídlo a nápoje nebo počítačová učebna Tyflokabinetu.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet zvukovou střelbu nebo různé aktivity v podmínkách simulované nevidomosti. Letošními novinkami jsou unikátní haptická výstava, kterou si připravil SONS, z. s. společně se Zoologickou zahradou hlavního města Prahy. Dále pak Temná komora, ve které se návštěvník ocitne v absolutní tmě.

Zážitků je připraveno více než dost, tak přijďte a zažijte s námi den sv. Martina trochu jinak!