Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Prohlášení o přístupnosti

 Tyto webové stránky se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web Content Accessibility Guidelines.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování
informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých)

Pro popis všech informací na tomto webu je použit jazyk HTML 5 a jazyk kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém režimu bez grafických ovládacích prvků. Pro funkčnost stránek není zapotřebí mít zapnutou podporu JavaScriptu.

Uveřejněné texty jsou publikovány v relativních jednotkách a lze je tedy zvětšovat a zmenšovat
pomocí běžných funkcí lupy ve webovém prohlížeči. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro prohlížeče, mobilní zařízení, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny zvýrazněním, výjimku tvoří samotná navigace, která je graficky oddělena od obsahu sdělení.

 

Informace prezentované v jiných datových formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Může se jednat o tyto formáty:
– PDF – prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcei prohlížeče
– DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx, PPTx – formáty kancelářského balíku Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
– MP3
– RTF – Rich Text Format – dokáže zobrazit většina běžně používaných textových editorů
– ZIP – některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti zabalit více souborů najednou komprimovány

Kontakt na správce webu
Tvůrcem tohoto webu je Tyfloservis o. p. s. Vaše náměty, připomínky či informace o problémech,
na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu centrum@tyfloservis.cz