Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Ilustrační obrázek koronavirus

Fungování Tyfloservisu od 11.5.2020

Od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s. znovu postupně terénní služby v přímém kontaktu s klienty, v jejich přirozeném prostředí, v místě bydliště klienta, na dohodnutých trasách, ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích, vždy mimo prostory střediska. Obecně upřednostňujeme práci na trasách venku, před prací v úzkém kontaktu v interiérech. Terénní služby zavádějí střediska velmi opatrně, zejména pokud jsou opravdu potřeba, za dodržení přísných hygienických a obecných zásad poskytování služeb. 

Terénní a ambulantní služby v přímém kontaktu s klientem se na základě ústního čestného prohlášení poskytují do 21. června 2020 pouze lidem do 50 let věku. Terénní služby se do uvedeného data neposkytují klientům žijícím v pobytových sociálních službách, nebo klientům aktuálně hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních. O výjimku lze písemně požádat ředitele (viz výše).

VŠEM KLIENTŮM BEZ OMEZENÍ LZE I NADÁLE POSKYTOVAT SLUŽBY DISTANČNÍ FORMOU (video/telefonicky, e-mailem, poštou apod.)

 

Od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. května 2020 poskytuje Tyfloservis, o.p.s.

již v potřebné míře a obvyklém rozsahu terénní služby

znovu postupně také služby ambulantní v přímém kontaktu s klienty v prostorách středisek Tyfloservisu.

 

Do 21. června 2020 platí výše uvedená omezení pro věk klientů a jejich umístění v pobytovém zařízení.

 

Od 8. 6. 2020

Od pondělí 8. června 2020 jsou služby již závazně poskytovány v souladu s vnitřními směrnicemi Tyfloservisu – sestavují se individuální plány s klienty, v případě dlouhodobých služeb, nebo navrhne-li to klient, se smlouva s klientem uzavírá písemně. Obnoví se poskytování služeb dle uzavřených smluv. Doplní se písemná podoba smluv a individuálních plánů tam, kde byla v období nouzového stavu uzavřena pouze ústně.

 

Od 22. 6. 2020

Od pondělí 22. června 2020 se ambulantní a terénní služby poskytují všem klientům, bez omezení věku. Bude-li to možné, též v pobytových zařízeních.

Závěrem

Výše zmíněný plán může být měněn a dále doplňován v závislosti na dalších doporučeních MPSV a MZ ČR, případně na dalších okolnostech.