Vážení přátelé,

v pátek 27. 5. 2022 byla zveřejněna tabulka dotací MPSV ČR na dotační titul dotace poskytovatelům sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Většina dotací, které byly přiznány, je snížena proti roku 2021, přibližně o 25 %. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a dalších komodit, je poskytnutá dotace jednotlivým poskytovatelům prakticky likvidační. Situace je o to horší, že ani případné propouštění zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo, protože informaci o tak výrazném snížení dotace jsme obdrželi až koncem května. Poskytovatel sociálních služeb nemůže zrušit pracovní poměr okamžitě na základě vnějších okolností a je povinen poskytnout odstupné, protože je povinen dodržovat zákoník práce. Poskytovatelé sociálních služeb se rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.

Většina poskytovatelů sociálních služeb, vzhledem k rozpočtovému provizoriu, obdržela z MPSV ČR v prvních třech měsících letošního roku zálohy, které byly ve výši loňské výše poskytnuté dotace. To znamená, že poskytovatelé neměli žádný signál, že dojde k tak dramatickému snížení dotací. Při jednáních s dalšími poskytovateli sociálních služeb a MPSV ČR byl učiněn nezávazný příslib, že v podzimních měsících by mělo dojít k určitému dofinancování poskytovatelů sociálních služeb. Současný stav vystavuje poskytovatele sociálních služeb finanční a právní nejistotě. Nikdo neví, co se stane, když nedojde k dostatečnému dofinancování sociálních služeb. Není zřejmé, kdo by převzal poskytování péče klientům a především těm klientům, kteří se bez služeb nedokáží obejít a není ani zřejmé, kdo by vlastně zaplatil odstupné pracovníkům a z jakých prostředků.

NRZP ČR považuje současnou situaci za velmi dramatickou. Vyzýváme proto všechny poskytovatele sociálních služeb, aby se dopisem obrátili na pana ministra Mariána Jurečku s jejich stanoviskem k nedostatečnému financování sociálních služeb na letošní rok. Pokud nedojde k dofinancování sociálních služeb, a to nejen na loňskou úroveň, hrozí kolaps celého systému.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR