Nová výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem „Individuální cesta k samostatnosti“ přiblíží každodenní život lidí se zrakovým postižením a připomene 30. výročí od založení Tyfloservisu.

Část nové výstavy reflektuje život nevidomých a slabozrakých lidí prostřednictvím praktických pomůcek pro lidi se zrakovým postižením. „Na výstavě návštěvníci uvidí například velmi oblíbenou pomůcku – indikátor hladiny. Ten upozorňuje na množství nalévané tekutiny v hrnečku. Principem je jednoduchý elektrický obvod, který se propojí při kontaktu čidel s hladinou tekutiny. Hladina hrníčku je signalizována zvukem nebo vibracemi. Občasné pípnutí a vibrace detekuje téměř plný hrníček, rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání,“ představuje výstavu kurátorka Eliška Hluší z Technického muzea v Brně. Návštěvníci ve výstavě budou moci poznávat více než 30 praktických pomůcek, které jim přiblíží život lidí s těžkou zrakovou vadou. Zároveň se návštěvníci dozví co Tyfloservis dělá a jak pomáhá lidem s těžkým postižením zraku.

Výstavu Individuální cesta k samostatnosti otevře muzeum veřejnosti 21. 9. v rámci stálé expozice Kultura nevidomých. Ta dokumentuje historii péče, výchovy a vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí i dospělých osob, její součástí jsou i speciální učební pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk slepeckým písmem, ukázky typických řemesel a zaměstnání nevidomých, elektronická zařízení umožňující nevidomým a těžce slabozrakým lidem využívat počítače, společenské hry a mnoho jiných specificky upravených předmětů každodenní potřeby.

Pro více informací můžete kontaktovat naše PR oddělení.