A máme sečteno! Během letošní sbírky Bílá pastelka se vybralo neskutečných 3 650 332 Kč. Máme velkou radost.

Tato částka se přerozdělí mezi pořádající organizace – Tyfloservis, o.p.s., Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, z. s. a krajská Tyflocentra. Finance budou převážně použity na financování nákladů, které není možné hradit z dotací, a na financování běžných nákladů v prvních měsících v roce, kdy ještě nejsou známy výsledky dotačních řízení.

Děkujeme tímto všem, kteří naši sbírku podpořili, a hlavně těm, kteří se do organizace sbírky zapojili.

Našimi hrdiny jsou převážně dobrovolníci, kteří se nebáli vyrazit do ulic prodávat bílou pastelku. Sami jsme si to zkusili a víme, že to není snadná práce. Lidé si vás nevšímají, odmítají vás a vy se nesmíte vzdát. Neodradí Vás jen vědomí toho, že děláte správnou věc.

Nenechávejme se tudíž odrazovat jinými od konání dobra, neb každý krok k lepšímu světu, je krokem tím správným směrem.