Text byl převzat z Facebooku Nadačního fondu Mathilda.

Drazí přátelé,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustila naše milovaná zakladatelka a patronka, paní hraběnka Mathilda Nostitzová. Odešla po dlouhé těžké nemoci ve věku 85 let. ?

Loučíme se s dámou s velkým D, se ženou drobnou vzrůstem, ale velkou svojí osobností a srdcem. Její celoživotní neúnavná pomoc zrakově postiženým budiž inspirací všem jejím následovníkům. My všichni z Nadačního fondu Mathilda věříme, že budeme její odkaz vždy rozvíjet tak, aby na nás mohla shlížet se svým milým, krásným úsměvem a nikdy se zamračenou tváří. Není snad člověka, který měl tu čest znát paní Nostitzovou osobně či se jen setkat s její prací, v jehož srdci by na věky nezaujala místo nejčestnější.

Vzpomínat budeme vždy s úctou a vděkem.

Sbohem, drahá Mathildo.