Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka klienta s vodícím psem Retrievrem

Organizace pomáhající nevidomým

Mezi služby, které Tyfloservis, o.p.s. neposkytuje, patří:

 • lékařská péče
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých dětí mladších 15ti let
 • výběr vhodných náročných elektronických pomůcek a nácvik práce s nimi (počítač, digitální zápisník, složitější funkce chytrých telefonů aj.)
 • pracovní rehabilitace a rekvalifikace, chráněné dílny
 • volnočasové aktivity (kulturní, sportovní aj.) a spolková činnost
 • průvodcovství a služby osobní asistence (včetně předčítání)
 • poskytování ubytování a stravování
 • sociálně právní a odborné sociální poradenství
 • digitalizace, formátování a tisk textů, načítání textů, převod textů do zvukového formátu či Braillova písma
 • půjčování knih a pomůcek
 • prodej pomůcek
 • montáž či instalace pomůcek, domácích spotřebičů apod.

Pomoc v těchto oblastech hledejte zde:

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

FINANCE

POMŮCKY

DĚTI A VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ ZRAKU

REHABILITACE, REKVALIFIKACE A ZAMĚSTNÁNÍ

POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ

PRŮVODCI

VOLNÝ ČAS

KNIHOVNY A INFORMACE

BARIÉRY

DALŠÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE

Poznámky

SONS ČR = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Konkrétní poskytovatele sociálních služeb lze vyhledávat též v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Finance

Sociální zabezpečení

 • úřady práce 
  • příspěvek na péči
  • dávky pro osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP, příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu)
  • státní sociální podpora
  • hmotná nouze
  • zaměstnanost, zprostředkování zaměstnání a poradenství (pracovní rehabilitace a rekvalifikace)
 • formuláře

Nadační fondy (možno žádat např. o příspěvek na zakoupení pomůcky)

Pomůcky

Pomůcky pro nevidomé a slabozraké

(Tyfloservis nabízí výběr vhodných pomůcek, nácvik práce s nimi, předání kontaktů na prodejnu či dodavatele pomůcek, vystavení vyjádření pro Úřad práce či očního lékaře specialistu S4)

Oční protézy

Centra pro podporu při studiu vysoké školy

Univerzity třetího věku

Rozvoj zraku

 • Asociace zrakových terapeutů
 • Centrum zrakových vad, s.r.o.– nachází se v jihovýchodní části areálu Fakultní nemocnice v Motole v samostatném pavilonu  – diagnostika, zraková terapie, poukaz na proplacení pomůcky
 • lékař S4 – oftalmolog specialista pro daný kraj – vystavení poukazu na proplacení speciální optické pomůcky
 • Tyfloservis, o.p.s. – krajská ambulantní střediska – výběr vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, rehabilitace zraku, vyjádření o vhodnosti pomůcky

Rehabilitace, rekvalifikace a zaměstnání

Sociální a pracovní rehabilitace a rekvalifikace nevidomých a slabozrakých

Průvodci

Průvodci, předčitatelé, osobní asistenti a dobrovolníci pro nevidomé a slabozraké

Knihovny a informace

Knihovny pro nevidomé a slabozraké
(zrak – zvětšené písmo, sluch – poslech předčítaných textů, hmat – Braillovo písmo a reliéfní grafika)

Další zdroje informací pro nevidomé a slabozraké

Informace pro pečující

Bariéry

Odstraňování architektonických bariér

Psychické potíže

Senioři

 • pečovatelská služba
 • ošetřovatelská péče
 • tísňové volání, linky důvěry
 • doprava pro seniory
 • dobrovolníci pro seniory
 • domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
 • kluby aktivního stáří, aktivních seniorů
 • pomoc seniorům s demencí, Alzheimerovou chorobou
 • Život 90 a Dům Portus, Praha
 • Česká alzheimerovská společnost

Pozn.
Aktualizováno k 20.5.2024. Vzhledem k rozsahu informací nelze garantovat jejich 100 % platnost.