Tyfloservis vydal na konci roku 2023 odbornou publikaci Abeceda prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s těžkým zrakovým postižením. Zaměřuje se na práci s dospělými nevidomými a slabozrakými lidmi, především na ty, kteří pro samostatný a bezpečný pohyb potřebují využívat bílou hůl orientační.

Metodická příručka popisuje osvědčené postupy a techniky prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých (PO SP NS), například techniky průvodcovství, prostorové orientace a samostatného pohybu bez průvodce a bez bílé hole v interiéru, a především techniky prostorové orientace a samostatného pohybu za pomoci bílé hole orientační.

Je koncipována jako metodický materiál pro vzdělávání instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu dospělých osob s těžkým zrakovým postižením ve specializovaných kurzech. Je také určena pro odbornou veřejnost, zabývající se některou z oblastí souvisejících s PO SP NS (např. školství, sociální oblast, plánování a rozvoj infrastruktury, bezpečnost dopravy). Publikace je v digitální podobě dostupná na webových stránkách v sekci Vydali jsme.

Děkujeme Nadačnímu fondu Mathilda za finanční podporu vydání tohoto odborného textu.