Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Drobečková navigace

Fotka klávesnice, mobilu a pevné linky pro slbozraké

Organizační a metodické centrum

Tyfloservis, o.p.s.
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1

Datová schránka: hxuy7au

Zástupkyně ředitelky, metodička

Bc. Barbora Salátová, DiS.
tel.: (+420) 221 462 368
e-mail: salatova@tyfloservis.cz

Vedoucí sekretariátu

Ing. Marta Osersová
tel.: (+420) 221 462 365
e-mail: osersova@tyfloservis.cz

Metodička rehabilitace

Mgr. Iveta Langrová, diplom. soc. prac.
tel.: (+420) 221 462 364
e-mail: langrova@tyfloservis.cz

Fundraising & Public Relations

Bc. Petra Kubištová
tel.: (+420) 221 462 368
e-mail: kubistova@tyfloservis.cz

 

Fundraising & Public Relations

PhDr. Petra Kodlová
tel.: (+420) 221 462 367
e-mail: kodlova@tyfloservis.cz

Role Organizačního a metodického centra

  • výběr a proškolování instruktorů rehabilitace
  • propagace, materiální a finanční zabezpečení projektu Tyfloservis na celostátní úrovni
  • zpracovávání statistických výstupů
  • rozvoj kvalitních sociálně rehabilitačních služeb (pomůcky a postupy, bariéry, komunikace)
  • poskytování služeb klientům s kombinovaným postižením a metodické vedení středisek v této oblasti
  • zpracování organizačních a metodických pokynů a vnitřních směrnic, informační servis
  • kontrola činnosti středisek
  • zajištění účetní a mzdové agendy
  • připomínkování návrhů právních norem