Tlačítko Jak mohu pomoci
 

Zažádejte světlušku o příspěvek fotka

Zažádejte Světlušku o příspěvek

O finanční podporu mohou nadační fond Světluška celoročně žádat lidé s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením všech věkových kategorií.

Světluška podporuje:

  • Osobní asistenci a odlehčovací služby
  • Průvodcovské a předčitatelské služby
  • Nákup a úpravu výukových materiálů pro studenty
  • Rekvalifikační kurz a další vzdělávání
  • Nákup kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich používání
  • Výcvik vodících a asistenčních psů
  • Volnočasové/ zájmové aktivity/ sport

Pokud jste zrakově postižený či pečujete o blízkého se zrakovým postižením a potřebujete pomoct s financováním služeb či vybavením. Ozvěte se Světlušce:

Tel.: 221 551 229/ 734 151 309

E-mail: granty@rozhlas.cz

Více informací taktéž na webových stránkách Nadačního fondu Světluška:

https://svetluska.rozhlas.cz/trapi-vas-vazne-potize-se-zrakem-zazadejte-si-u-nas-o-prispevek-pomuzeme-vam-8425451?fbclid=IwAR0bhdAbb1CDjkoHDIqM7tBg4YckRGrFAf6vyblKH6LMMx2qJvKPRIXJo0Q