Autor: Linda Albrechtová

Tyfloservis poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek.

Právě za účelem pohybu v rámci krajů, kde jednotlivá střediska sídlí, je třeba mít spolehlivé automobily. Pracovníci tak mohou navštěvovat klienty v jejich domácnostech i na těch nejodlehlejších místech ČR, a poskytovat tak potřebné služby. Tyfloservis, o.p.s. dlouhodobě finančně podporuje Nadační fond Mathilda, který v čele s ředitelem panem Lubošem Krapkou 18. 10. 2021 předal vozy dvěma střediskům Tyfloservisu, a to plzeňskému a libereckému.

O Nadačním fondu Mathilda

Nadační fond Mathilda vznikl v roce 2010 a jeho posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením. Vyhledává, podporuje a realizuje smysluplné projekty, které těmto lidem usnadňují jejich život. Soustředí se jednak na projekty, které napomáhají vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob, a v konečném důsledku výrazně přispívají k jejich integraci včetně pracovního uplatnění. Také se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů, kteří se pro mnohé z nich stávají nepostradatelnými pomocníky. Vytváří i různé kulturní aktivity umožňující seberealizaci mladých nevidomých umělců.

Nadační fond nese svůj název podle zakladatelky fondu a patronky nevidomých – paní hraběnky Mathildy Nostitzové (12. 6. 1936 – 20. 7. 2021). Paní hraběnka více než 25 let pomáhala lidem se zrakovým postižením a za tuto svou činnost obdržela i několik prestižních ocenění. Podařilo se jí za tu dobu osobně podpořit mnoho projektů, uspořádat celou řadu významných společenských událostí a přispět i značnou finanční částkou na aktivity, které přímo pomáhají nevidomým a slabozrakým. Její činnost je příkladem empatie a výjimečného osobního nasazení ve prospěch skupiny občanů s těžkým zdravotním postižením.

Předání nových aut

Zmíněná střediska Tyfloservisu v Plzni a v Liberci mají již dosluhující vozy. Pro sociální služby není jednoduché získat finanční obnos v takové výši, aby si mohly zajistit nákup nového vozidla. Proto si Tyfloservis velice váží přízně NF Mathilda, který v průběhu let daroval Tyfloservisu již 5 vozů, s těmito novými 7, na další významně přispěl. Slavnostní předání vozidel proběhlo v Plzni v Autocentru Jan Šmucler na Borských polích za přítomnosti již zmiňovaného ředitele NF Mathilda, ředitelky Tyfloservisu paní doktorky Evy Machové a vedoucích obou středisek.